Posts

Showing posts from December, 2022

Portekiz Yolculuğum

Image
 24 Kasım doğum günümde Portekiz'e gitmek için yolculuğum başladı. Uzun bir yola çıktım bu yolculuğu uzun zamandır bekliyordum. Açık bir biletti kesilmeyi bekleyen. Ozan'ın davet ile biletimi kestim. Belçika'ya oradan da Portekiz'e geçtim. 1 saat üzeri yolculuklar bana hep uzun ve sıkıcı gelir. Bu sefer yolculuk güzel yerlereydi ama yine de çok sıkıldım. Sanırım uzun süre uçmak yanında kitap, müzik veya film dahi olsa çekilmiyor. Sebebi uçağın çok gürültülü olması diyebilirim özetle. Ozan Arslan ile Anvers, Belçika, Kasım 2022 Bu sefer ne bavulumda ne de bu blog yazımda uzun betimlemeler, küslükler ya da zamanın getirdiği yükler yok, bu basit bir yolculuk yazısı. Başlığa aldanıp Portekiz'deki güzel yerlerin ya da güzel Anvers'e ait tavsiye edeceğim bir şey yok. Bu yazı benimle ilgili, Hansel ile Gretel'deki gibi yolunu bulmak için bırakılan ekmek kırıntıları gibi ben de bu yolculukta nesnel olarak görmemi engelleyen tüm yüklerimi gezdiğim tüm yollarda bırakt

The Power of Listening: How Active Listening Can Solve Problems

In today's fast-paced world, it's easy to get caught up in our own thoughts and agendas. However, taking the time to truly listen to others can have a significant impact on problem-solving and relationship-building. Active listening is the act of fully concentrating on what someone is saying, without interrupting or forming a response in your mind. This requires not only hearing what the other person is saying but also understanding their perspective and empathizing with their point of view. When we actively listen, we create a safe space for others to express themselves fully. By doing so, we can gain a deeper understanding of the issues at hand and develop effective solutions that meet everyone's needs. It also fosters trust and respect, which are essential components of any successful relationship. Active listening can be particularly useful in the workplace, where conflicts and disagreements are common. By taking the time to listen to our colleagues and understanding